ÚVODNÍ STRÁNKA

KONFERENCE 2020

SBORNÍKY KURZŮ

PUBLIKACE

UČEBNÍ TEXTY

METODIKA NOČNÍ BEZP. INSPEKCE

KONTAKT

SPOLKY

on-line seminář
Možnosti omezování rušivého světla generovaného venkovními osvětlovacími soustavami

Přihláška

- zpřístupnění nahraných prezentací a dalších dokumentů se vztahem k rušivému světlu - od 19. dubna 2021
- online diskuze - 29. dubna 2021, 13 – 15 hod dle dotazů
- online diskuze - 30. dubna 2021, 9 – 11 hod dle dotazů

Témata prezentací:
– Reakce na 508. USNESENÍ SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY – doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.

– Kvantitativní rozbor potenciálních vlivů různých typů osvětlovacích soustav a světelných zdrojů z pohledu jejich rušivosti - doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., Ing. Petr Běčák

– Vliv spektrálních vlastností světelných zdrojů na viditelnost v nočním prostoru - prof. Ing. Michal Vik, Ph.D., doc. Ing. Martina Viková, Ph.D.

– Audit venkovního osvětlení z pohledu viditelnosti v nočním dopravním prostoru – Jiří Tesař

– Možnosti posuzování venkovních osvětlovacích soustav z pohledu jejich potenciální rušivosti – Ing. Tomáš Maixner

– Návrh osvětlovací soustavy veřejného osvětlení s rozborem a omezením rušivých vlivů – Ing. Richard Baleja

– Návrh a realizace optimální osvětlovací venkovních pracovních prostorů – Ing. Ivo Ullman, Ph.D.

– Řešení rušivého osvětlení na mezinárodní úrovni z pohledu CIE – prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

– Je dopravní prostor bezpečný i v noci? – pplk. JUDr. Sabina Burdová

– Kvalitní příprava projektu venkovní osvětlovací soustavu jako první krok k minimalizaci rušivého světla – Ing. Pavel Sněhota, Ph.D.

– Nová TNK na omezení rušivého světla - Ing. Petr Žák, Ph.D.

– Možnosti měření (ověřování) rušivého světla – zkušenosti – Ing. Tomáš Sousedík


Cena vložného Účastnický poplatek je s ohledem na on-line formu a partnerství Zumtobel - ZG Lighting Czech Republic s.r.o. stanoven na 500,- Kč.
Organizátoři akce:

- Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Ostrava
- Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Liberec
Partneři akce:
- ZUMTOBEL GROUP sdružující značky THORN, ZUMTOBEL, ACDC
- Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
- časopis „SVĚTLO“, FCC Public
- Ředitelství služby dopravní Policie ČR - Odkaz na udělanou záštitu
- STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - Odkaz na udělanou záštitu
- Bezpečnostně technologický klastr

odborný garant:
doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
e-mail: tomas.novak1@vsb.cz
tel.: 596 995 880, mobil: 602 724 207

organizační garant:
Jiří Tesař
ČSO, region Liberecký, p. s.
tel.: 602 283 768
e-mail: jiri.tesar@artmetal-cz.com

organizační agenda:
Ing. Ivana Sokanská
Bráfova 4, 702 00 Ostrava
tel.: 608 468 956
e-mail: sokanska@seznam.cz

www.csorsostrava.cz

 
 

Copyright © FEI, VŠB-TU Ostrava, 2019, webmaster