ÚVODNÍ STRÁNKA

KONFERENCE 2020

SBORNÍKY KURZŮ

PUBLIKACE

UČEBNÍ TEXTY

METODIKA NOČNÍ BEZP. INSPEKCE

KONTAKT

SPOLKYpočítadlo.abz.cz

on-line seminář

Možnosti omezování rušivého světla generovaného venkovními osvětlovacími soustavami

- online diskuze - 29. dubna 2021, 13 – 15 Záznam (celkový čas diskuze 2:15)
- online diskuze - 30. dubna 2021, 9 – 11 Záznam (celkový čas diskuze 2:35)

 • Ing. Richard Baleja – Návrh osvětlovací soustavy veřejného osvětlení s rozborem a omezením rušivých vlivů

  Video

 • pplk. JUDr. Sabina Burdová – Je dopravní prostor bezpečný i v noci?

  PPT soubor s komentářem

 • prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. – Řešení rušivého osvětlení na mezinárodní úrovni z pohledu CIE

  PPT soubor s komentářem

 • Ing. Tomáš Maixner – Možnosti posuzování venkovních osvětlovacích soustav z pohledu jejich potenciální rušivosti

  PDF soubor

 • doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. – Kvantitativní rozbor potenciálních vlivů různých typů osvětlovacích soustav a světelných zdrojů z pohledu jejich rušivosti

  Video

 • doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. – Reakce na 508. USNESENÍ SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

  Video

 • Ing. Tomáš Sousedík – Možnosti měření rušivého světla

  Video

 • Ing. Pavel Sněhota, Ph.D. – Kvalitní příprava projektu venkovní osvětlovací soustavy, jako první krok k minimalizaci rušivého světla

  PDF soubor

 • Jiří Tesař – Noční bezpečnostní inspekce venkovního osvětlení z pohledu viditelnosti v nočním dopravním prostoru

  PPT soubor s komentářem ~ PDF soubor

 • Ing. Ivo Ullman, Ph.D. – Návrh a realizace optimální osvětlovací soustavy venkovního pracovního prostoru

  Video ~ PPTX soubor

 • prof. Ing. Michal Vik, Ph.D., doc. Ing. Martina Viková, Ph.D. – Vliv spektrálních vlastností světelných zdrojů na viditelnost v nočním dopravním prostoru

  Video ~ PDF soubor

 • doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. a kol. – Základní souhrn principů Metodiky provádění noční bezpečnostní inspekce pozemních komunikací

  PDF soubor

 • Ing. Petr Žák, Ph.D. – Nová TNK na omezení rušivého světla

  Video

 •  
   

  Copyright © FEI, VŠB-TU Ostrava, 2019, webmaster